Районна психолого-медико-педагогічна консультація (РПМПК)

Районна психолого – медико – педагогічна консультація (далі-РПМПК) є державною методичною установою системи освіти і науки України, що здійснює консультативну, методичну, психолого – педагогічну, корекційно – розвиткову, аналітичну, профілактичну, просвітницьку діяльність. Районна ПМПК підпорядкована і підзвітна Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації (далі Департамент), Львівській обласній психолого – медико – педагогічній консультації (далі ОПМПК). РПМПК є державною методичною установою системи освіти, функціонує при методичному кабінеті відділу освіти Радехівської районної державної адміністрації. Співпрацює з органами управління освітою, охорони здоров’я,органами соціального захисту населення, службами у справах дітей та іншими організаціями, що опікуються питаннями дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю.

Одним з пріоритетних напрямків сучасної державної політики в галузі дитинства є соціальна реабілітація дітей з вадами психофізичного розвитку. Вона спрямована на максимальну можливу інтеграцію цих дітей в суспільство, опирається на гарантії їхніх прав і передбачає соціальний захист, відновлення і компенсацію порушених функцій організму та втрачених зв’язків з оточуючими. Сучасні погляди на систему освіти в Україні відкривають нові перспективи змін у системі спеціальної освіти, що кардинально змінює ставлення до дітей з особливостями психофізичного розвитку, кількість яких зростає. Чим раніше дитина отримає допомогу спеціалістів, таких, як: психіатра, невролога, дефектолога, реабілітолога, психолога, логопеда - тим швидше вона буде оволодівати знаннями, набувати умінь і навичок, інтегрувати в суспільстві. Для своєчасного виявлення та кваліфікованого психолого-педагогічного вивчення, дітей з особливими освітніми потребами в Радехівському районі створено на постійно діючій основі з 01.04.2008 року районну психолого – медико - педагогічну консультацію (РПМПК).

Склад районної ПМПК:

 • завідувач РПМПК – Булавчук Ольга Василівна;
 • консультант – учитель - логопед – Ткачук Надія Іванівна;
 • консультант – практичний психолог – Лотоцька Оксана Йосипівна;
 • лікар – дитячий психіатр – Масяк Наталія Юріївна;
 • консультант ОПМПК – Гладка Олена Володимирівна.

Основні завдання РПМПК

1. Своєчасне виявлення дітей з вадами розвитку, облік їх кількості за освітніми потребами з урахуванням видів порушень, консультування батьків щодо вторинних ускладнень психічного розвитку дитини з особливими освітніми потребами.

2. Участь у розробці пропозицій щодо розвитку мережі начальних закладів для дітей дошкільного і шкільного віку, які можуть надавати освітні послуги дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, створення в них умов для інклюзивного (інтегрованого) навчання.

3. Надання індивідуальної корекційно – розвиткової допомоги дітям з особливими освітніми потребами, особливо з тяжкими та складними вадами, із залученням батьків (осіб, які їх замінюють).

4. Соціально – педагогічний супровід сімей, які виховують дітей із складними вадами розвитку, у тому числі з інвалідністю.

5. Надання консультативно – методичної допомоги батькам (особам, які їх замінюють), керівникам навчальних закладів, педагогам, практичним психологам, медичним працівникам та працівникам соціально – психологічних служб з питань вихоапння та соціально – трудової реабілітації дітей з різними видами порушень психофізичного розвитку та розладами поведінки.

6. Проведення роз’яснювальної роботи серед населення, працівників закладів освіти, охорони здоров’я, установ та закладів соціального захисту населення про необхідність раннього виявлення та організації своєчасної фахової допомоги дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

7. Підготовку аналітичної звітності обласній ПМПК.

Психолого – педагогічне вивчення дітей з особливими освітніми потребами:

Психолого – педагогічне вивчення дітей здійснюється консультантами за участю представника обласної ПМПК в обов’язковій присутності батьків (або осіб, які їх замінюють) при наявності таких документів:

 • копії свідоцтва про народження дитини;
 • витягу з історії розвитку дитини (медична картка дитини);
 • розгорнутої характеристики із загальноосвітнього чи дошкільного навчального закладу, в якому перебуває дитина, завіреної печаткою закладу;
 • зошитів з рідної мови, математики (якщо дитина навчається), малюнків;
 • попереднього витягу із протоколу засідання (якщо таке відбулося);
 • результатів попереднього обстеження дитини лікарями (психіатром, отоларингологом, офтальмологом, невропатологом), логопедом, практичним психологом, педагогами системи освіти (Картки стану здоров’я і розвитку дитини).

У консультації батьки ознайомлюються з:

  • нормативними документами, які гарантують матеріальну допомогу і соціальний захист сім’ї і дитини;
  • різними типами закладів системи освіти, охорони здоров’я та соціального захисту.

Консультування може бути одноразовим у випадках, коли дитина відповідного віку і з порушеннями, які не є перешкодою для скерування її у спеціальний дошкільний заклад, групу або спеціальну школу-інтернат і батьки на це дають згоду. Багаторазовим – коли батьки прагнуть отримати спеціальні знання для корекційної роботи з дитиною в родині. Крім отриманих знань з питань ранньої корекції порушень розвитку дитини, батьки навчаються мислити, позбавляються одностороннього підходу, вчаться любити дитину такою, якою вона є. Модель ранньої корекції дітей з вадами у розвитку будується як багаторівнева система психічних утворень, що забезпечують безболісне входження дитини у світ предметів та людських стосунків через включення її у доступну діяльність. Базовим положенням при цьому є вчення про особливу пластичність та гнучкість центральної нервової системи в ранньому віці, про значення сенситивних періодів у розвитку різних психічних процесів, їх стадіальний, багаторівневий характер.

Особливу увагу приділяємо консультуванню родини, якщо дитина виховується в домашніх умовах. На основі отриманих даних при первинному обстеженні психічних функцій , емоційного, мовленнєвого, фізичного і сенсорного розвитку, соціальної адаптованості дитини розробляємо індивідуальну програму розвитку, яка в процесі роботи, спостереження за малюком в динаміці змінюється і вдосконалюється.

Рекомендуємо батькам послідовно й систематично допомагати малюкові розвиватися, враховуючи, що батьки краще, ніж будь-хто інший знають свою дитину. Ми допомагаємо зорієнтуватися, що їхня дитина вже вміє, а чого не вміє, а чого їй ще потрібно навчитися, які завдання будуть корисними.

На основі психолого-педагогічного вивчення дитини в психолого–медико–педагогічній консультації видається витяг з протоколу засідання ПМПК, в якому вказаний психолого-педагогічний висновок дитини та надані обгрунтовані рекомендацій щодо змісту, форм, методів навчання та особливостей корекційно-розвиткової роботи відповідно до потенційних можливостей психофізичного розвитку, для дитини з інвалідністю - з урахуванням індивідуальної програми реабілітації.

Наші координати проспект Відродження, 16 м. Радехів, Львівська обл., 80200 тел. (0255) 4 – 10 - 34, E-mail: radekhivrvo@ukr.net завідувач Радехівської районної психолого – медико – педагогічної консультації Ольга Василівна Булавчук

Рішення районної психолого-медико-педагогічної консультації можна оскаржити в Львівській ОПМПК.

Запис на консультацію та психолого–педагогічне вивчення попередній (Завідувач Львівської ОПМПК —Лака Оксана Іванівна). Необхідні документи:

  • Витяг із протоколу засідання районної ПМПК.
  • Картка стану здоров’я і розвитку дитини.
  • Копія свідоцтва про народження дитини.
  • Паспорт батьків чи опікунське посвідчення осіб, які їх замінюють.

Львівська обласна психолого-медико-педагогічна консультація Адреса: 79008, м. Львів, вул. Короленка, 1 телефон: (032) 261-61-91 E-mail: opmpk.lviv@gmail.com


/Files/images/IMG_0139.jpgБулавчук Ольга Василівна - завідувач районної психолого-медико-педагогічної консультації /Files/images/Зобр005.jpgТкачук Надія Іванівна - консультант - учитель-логопед/Files/images/Зобр001.jpgЛотоцька Оксана Йосипівна - консультант – практичний психолог/Files/images/Зобр002.jpgМасяк Наталія Юріївна – лікар – дитячий психіатр/Files/images/Зобр003.jpgГладка Олена Володимирівна – консультант ОПМПК

Кiлькiсть переглядiв: 1909

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.